Informacje ogólne

Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo zostało założone w dniu 12 września 2016 roku. Organizacja została powołana do życia przez trzech członków założycieli, z których dwóch ma głęboko zakorzenione więzi z Gminą Kosakowo, gdzie urodzili się i wychowali. Wszyscy trzej założyciele łączą swoją pasję do sportu i aktywności fizycznej, co jest kluczowym elementem ich misji.

Założyciele Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo mają na celu promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społeczności wśród mieszkańców Gminy Kosakowo. Chcą zainspirować innych do podjęcia aktywności, organizując różne wydarzenia sportowe i kulturowe. W ten sposób pragną zarazić swoją pasją jak największą liczbę osób.

Już od wielu lat założyciele mają czynny wkład w aktywne życie mieszkańców Gminy Kosakowa. Jeden z najbardziej znaczących przykładów ich zaangażowania to coroczny turniej siatkówki plażowej Kosakowo Volley. Ten popularny turniej, który odbywa się w Kosakowie, jest organizowany nieprzerwanie od 16 lat, co świadczy o niezłomnym zaangażowaniu i pasji założycieli.

Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo ma na celu:

 • Poprawę jakości życia mieszkańców gminy Kosakowo.
 • Wszechstronny rozwój gminy Kosakowo.
 • Inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich.
 • Integracja mieszkańców, środowisk i miejscowości.
 • Wspieranie lokalnej demokracji i wolności słowa.
 • Pielęgnowanie i rozwijanie miejscowej tradycji.
 • Krzewienie patriotyzmu, kultury fizycznej, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji

Stowarzyszenie realizuje następujące cele poprzez:

 • Działalność na rzecz rozwoju bezpiecznych dróg dla pieszych i pojazdów
 • Działalność na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Działalność na rzecz polepszenia warunków nauki w szkołach
 • Działalność na rzecz rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu w tym tworzenie klubów i sekcji sportowych
 • Organizowanie i uczestniczenie w turniejach i imprezach sportowych
 • Organizowanie imprez mających na celu zwiększenie poczucia patriotyzmu wśród mieszkańców gminy
 • Działalność na rzecz ochrony naturalnego środowiska i krajobrazu
 • Działalność na rzecz poznania i pielęgnacji dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu
 • Działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji
 • Działalność na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej
 • Działalność na rzecz osób starszych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy
 • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Październik 2023 - Marzec 2024

  Organizacja II edycji Aktywnej Ligi Siatkówki

 • Lipiec - Sierpień 2023

  Organizacja charytatywnego turnieju siatkówki plażowej "Gramy dla Lenki".

 • Czerwiec - Sierpień 2023

  Organizacja rozgrywek w Palanta

 • Czerwiec - Sierpień 2023

  Organizacja III edycji Aktywnej Ligi Tenisa

 • Maj 2023

  Organizacja XVI edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley

 • Styczeń - Maj 2023

  Organizacja ligi siatkówki halowej - Aktywne Granie

 • Maj - Sierpień 2022

  Organizacja II edycji Aktywnej ligi tenisa.

 • Maj 2022

  Organizacja XV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley.

 • Sierpień 2021

  Współorganizacja turnieju siatkówki plażowej Rewa 2021.

 • Sierpień 2021

  Organizacja I edycji charytatywnej ligi tenisa ziemnego.

 • Lipiec 2021

  Organizacja XIV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley.

 • Sierpień 2020

  Organizacja IV edycji turnieju siatkówki plażowej Aktywne Granie Na Spontanie.

 • Lipiec 2020

  Organizacja XIII edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley

 • Czerwiec 2020

  Amatorskie rozgrywki gry w Palanta

 • Marzec 2020

  Miniliga Siatkówki Halowej Drużyn Mieszanych

 • Lipiec 2019

  Organizacja charytatywnego turnieju siatkówki plażowej Gramy dla Daniela.

 • Czerwiec 2019

  Organizacja III edycji turnieju siatkówki plażowej Aktywne Granie Na Spontanie.

 • Maj 2019

  Organizacja II warsztatów robotyki w Gminie Kosakowo

 • Maj 2019

  Organizacja XII edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley

 • Maj 2019

  Współorganizacja I zlotu fanów Off Roadu Gminy Kosakowo

 • Marzec 2019

  Organizacja II Kosakowskiego Turnieju Siatkówki Halowej Mixtów

 • Październik 2018

  Organizacja turnieju na otwarcie Akademii Siatkówki Daniela Plińskiego

 • Lipiec 2018

  Organizacja I Warsztatów Dietetycznych w Kosakowie

 • Czerwiec 2018

  Organizacja charytatywnej ligi siatkówki plażowej Aktywne Granie Na Spontanie 2018

 • Maj 2018

  Organizacja XI edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley

 • Kwiecień 2018

  Nasze stowarzyszenie zorganizowało warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo.

 • Marzec 2018

  Nasze stowarzyszenie zorganizowało I Kosakowski Turniej Siatkówki Halowej.

 • 2017

  Aktywność stowarzyszenia wzmaga się. Wypady rowerowe, organizacja biegów a także organizacja X edycji turnieju Kosakowo Volley.

 • 2016

  Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo powołuje drużynę siatkarską, która w debiucie zajmuje 3 miejsce w amatorskiej ligi siatkówki halowej w Gdyni.

 • 2016

  Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo zostaje powołane do życia.

 • 2015

  Mieszkańcy wsi Kosakowo mają w najbliższym czasie plan założenia stowarzyszenia zwykłego.