Aby wstąpić w szeregi Stowarzyszenia Aktywne Kosakowo należy:

  • Zapoznać się ze statutem / regulaminem
  • Wypełnić deklarację członkowską
  • Uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 40 zł na rachunek bankowy stowarzyszenia (kwota ta będzie przeznaczona na realizację celów statutowych stowarzyszenia

Dane do przelewu:

  • Nr rachunku: 24 1750 0012 0000 0000 3537 1885
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE AKTYWNE KOSAKOWO
  • Kwota: 40,00 zł
  • Tytuł: Opłata rejestracyjna – IMIĘ I NAZWISKO

Deklaracja członkowska