Informacja

Limit wolnych miejsc na warsztaty został osiągnięty. Osobom zakwalifikowanym w najbliższym czasie zostanie wysłana informacja w formie wiadomości e-mail.
Dziękujemy.