c3
27 sty 2017

Kosakowo Volley

Opis projektu:

Największy turniej siatkówki plażowej w Gminie Kosakowo. Organizowany każdego roku już przez 10 lat. Turniej organizowany był przez obecnych członków stowarzyszenia przy wsparciu sołtys wsi Kosakowo. W roku 2017 turniej będzie organizowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo wraz z sołtysem Andrzejem Śliwińskim.

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja siatkówki wśród mieszkańców Gminy Kosakowo;
Promowanie zdrowego trybu życia;
Wyłonienie najlepszej drużyny w Gminie;

Dla kogo:

Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo, którzy pasjonują się siatkówką. W turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kosakowo, którzy ukończyli 18 lat.

Warunki uczestnictwa:

Aby uczestniczyć w turnieju nie trzeba być członkiem stowarzyszenia.
Należy mieć ukończone 18 lat oraz zamieszkać Gminę Kosakowo.
Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://siatkówka.kosakowo.com